alternateshadow300's Pets (48)

Pet name Species Capture date Views Level Attributes
Porygon-ZAntiSpywarePorygon-ZNov 21, 2010315362
ZoroarkZOORUHHZoroarkNov 21, 2010310392
BanetteBanetteBanetteJun 29, 2010312308
SteelixSteelixSteelixJun 24, 2010325313
HoundoomHoundoomHoundoomJun 24, 2010309302
ElectabuzzElectabuzzElectabuzzJun 24, 2010300294
ApplejackApplejackApplejackApr 14, 201215,269435
SpikeSpikeSpikeApr 1, 2012268267
ShedinjaShedinjaShedinjaJan 7, 201218,238496
Vanilluxe'Sup, Guy!VanilluxeDec 18, 201119,290459
RaichuRaichuRaichuMay 30, 2011305303
RaichuRaichuRaichuMay 30, 2011303304
HitmontopHitmontopHitmontopDec 13, 2010337333
ButterfreeButterfreeButterfreeDec 13, 2010315307
YoshiYusheeYoshiNov 21, 2010271328
FeraligatrThe best I haveFeraligatrNov 21, 201033,827642
FurretFor the love ofFurretNov 21, 2010301366
RaichuOkRaichuNov 21, 2010330390
LuxrayMeow MixLuxrayNov 21, 201023,459693
VenusaurVine WhipVenusaurNov 21, 2010333445
ScizorI eat youScizorNov 21, 201033,708647
TorterraTurteyTorterraNov 21, 20104,385459
TyphlosionTazTyphlosionNov 21, 20104,411468
LucarioRioluLucarioNov 21, 201037,873786
CharizardFlareyCharizardNov 21, 201037,882774
ForretressForretressForretressJun 29, 2010294282
NidokingNidokingNidokingJun 29, 2010282273
GlalieGlalieGlalieJun 29, 2010319317
TyranitarTyranitarTyranitarJun 29, 2010301296
SwellowSwellowSwellowJun 29, 2010311307
GardevoirGardevoirGardevoirJun 29, 2010285283
YanmegaYanmegaYanmegaJun 29, 2010318308
LumineonLumineonLumineonJun 29, 2010263258
KingdraKingdraKingdraJun 24, 2010281277
RaichuRaichuRaichuJun 24, 2010277269
LuxrayLuxrayLuxrayJun 24, 2010272271
AzumarillAzumarillAzumarillJun 24, 2010330324
OctilleryOctilleryOctilleryJun 24, 2010318312
WormadamWormadamWormadamJun 24, 2010296297
MightyenaMightyenaMightyenaJun 24, 2010311311
MasquerainMasquerainMasquerainJun 24, 2010325319
MantineMantineMantineJun 24, 2010284282
FloatzelFloatzelFloatzelJun 24, 201014,701351
BibarelBibarelBibarelJun 24, 2010281274
KingdraKingdraKingdraJun 24, 2010284276
FloatzelFloatzelFloatzelJun 24, 2010321319
ChatotChatotChatotJun 24, 2010275270
CrobatCrobatCrobatJun 24, 2010279269

0

0

2

9

8

0

1